De Vlaamse Omgevingsvergunning

De Vlaamse Omgevingsvergunning

Verslag van het jubileumcongres '20 jaar milieuvergunning'
Editors : Isabelle Larmuseau & Paul Bernaert

 

Dit boek is het verslag van het jubileumcongres dat in september 2011 plaatsvond in Mechelen naar aanleiding van de twintigste verjaardag van de Vlaamse milieuvergunning, de eerste verjaardag van de Nederlandse omgevingsvergunning en de geboorte van een Vlaamse omgevingsvergunning: een uniek evenement dat een uitstekende gelegenheid vormde om stil te staan bij de historiek en de toekomst van deze instrumenten, de verdere evoluties op Europees niveau en de stand van zaken in de ons omringende landen. Een bijzonder aandachtspunt daarbij is de impact van de nieuwe Europese richtlijn industriële emissies.

Deze boeiende thema’s komen in dit verslagboek aan bod door zes grote delen heen: de oorsprong en toekomst van de milieuvergunningenregelgeving, de ervaringen in de praktijk, het instrument BBT, de vergunningsduur, de versnelling van de vergunningverlening en de milieuhandhaving.

 

Meer info / Bestellen

Andere boeken

 • Wetboek Vlaams Omgevingsrecht

  Editie 2012
  Editors: I. Larmuseau, T. De Waele, P. Bernaert, P. Cabus & J. De Smet

 • De Vlaamse Omgevingsvergunning

  Verslag van het jubileumcongres '20 jaar milieuvergunning'
  Editors : Isabelle Larmuseau & Paul Bernaert

 • Vlaams Omgevingsrecht

  Editie 2012
  Auteurs : I. Larmuseau, P. De Smedt, B. Roelandts, R. Slabbinck, T. Malfait, H. Schoukens & S. Vandamme

 • De Vlaamse Omgevingsvergunning

  Editie 2012
  Editors : I. Larmuseau, P. Bernaert,T. De Waele, P. Cabus

 • Raad voor Vergunningsbetwistingen

  Leidraad bij de procedure en overzicht van rechtspraak - Editie 2015
  Annelies Maes

 • Bodem en Grondverzet

  Theorie en praktijk
  Isabelle Larmuseau, Johan Ceenaeme, Elisa Vermeulen, Leo Kerkstoel & Luc Lavrysen

 • Vlaams omgevingsrecht: (g)een Toren van Babel

  Editie 2016
  I. Larmuseau, H. Schoukens, P. De Smedt, R. Slabbinck, L. du Gardein, P-J Defoort, K. Beké, S. De Maeschalck, A. Houthuys, M. Strubbe, S.Vandamme, T. Malfait, C. Ponchaut, E. De Witte, W. Thyssen

 • De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

  Van een verstands- naar een gelukkig huwelijk tussen economie en natuur?
  H. Schoukens, I. Larmuseau, C. Backes, L. Boerema, L. De Keersmaeker, P. De Smedt, F. Deutsch, R. Frins, M. Hoffman, W. Lefebvre, M. Strubbe, J. Verheeke, H. Woldendorp