De Vlaamse Omgevingsvergunning

De Vlaamse Omgevingsvergunning

Editie 2012
Editors : I. Larmuseau, P. Bernaert,T. De Waele, P. Cabus

De Vlaamse Omgevingsvergunning is een permanente commentaar, die in opeenvolgende edities dieper ingaat op alle mogelijke vergunninggerelateerde thema’s.

In een eerste editie, uitgegeven in oktober 2011, werd verslag gegeven van het jubileumcongres dat op 14 en 15 september 2011 plaatsvond naar aanleiding van de 20ste verjaardag van de Vlaamse milieuvergunning.

Deze tweede editie van ‘De Vlaamse Omgevingsvergunning’ gaat dieper in op vier cruciale omgevingsvergunningsthema’s: de juridische raakvlakken tussen het natuurbehoud en de milieuhygiëne; de geldingsduur van de milieuvergunning in Nederland en Vlaanderen, met enkele handvatten voor een afweging; de uitdagingen van de Europese Richtlijn Industriële Emissies; de ruimtelijke structuurplannen.

De in dit boek opgenomen studies, van de hand van gerenommeerde auteurs als Rosa Uylenburg, Marlon Boeve, Tom De Waele, Hendrik Schoukens en Filip François, belichten zowel Europese, Vlaamse als Nederlandse aandachtspunten en gaan in op zowel milieuhygiëne, natuurbehoud als ruimtelijke ordening. Een nieuw pleidooi voor omgevingsrecht.

Meer info / Bestellen

Andere boeken

 • Wetboek Vlaams Omgevingsrecht

  Editie 2012
  Editors: I. Larmuseau, T. De Waele, P. Bernaert, P. Cabus & J. De Smet

 • De Vlaamse Omgevingsvergunning

  Verslag van het jubileumcongres '20 jaar milieuvergunning'
  Editors : Isabelle Larmuseau & Paul Bernaert

 • Vlaams Omgevingsrecht

  Editie 2012
  Auteurs : I. Larmuseau, P. De Smedt, B. Roelandts, R. Slabbinck, T. Malfait, H. Schoukens & S. Vandamme

 • De Vlaamse Omgevingsvergunning

  Editie 2012
  Editors : I. Larmuseau, P. Bernaert,T. De Waele, P. Cabus

 • Raad voor Vergunningsbetwistingen

  Leidraad bij de procedure en overzicht van rechtspraak - Editie 2015
  Annelies Maes

 • Bodem en Grondverzet

  Theorie en praktijk
  Isabelle Larmuseau, Johan Ceenaeme, Elisa Vermeulen, Leo Kerkstoel & Luc Lavrysen

 • Vlaams omgevingsrecht: (g)een Toren van Babel

  Editie 2016
  I. Larmuseau, H. Schoukens, P. De Smedt, R. Slabbinck, L. du Gardein, P-J Defoort, K. Beké, S. De Maeschalck, A. Houthuys, M. Strubbe, S.Vandamme, T. Malfait, C. Ponchaut, E. De Witte, W. Thyssen

 • De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

  Van een verstands- naar een gelukkig huwelijk tussen economie en natuur?
  H. Schoukens, I. Larmuseau, C. Backes, L. Boerema, L. De Keersmaeker, P. De Smedt, F. Deutsch, R. Frins, M. Hoffman, W. Lefebvre, M. Strubbe, J. Verheeke, H. Woldendorp