Raad voor Vergunningsbetwistingen

Raad voor Vergunningsbetwistingen

Leidraad bij de procedure en overzicht van rechtspraak - Editie 2015
Annelies Maes

Dankzij dit boek beschikt u enerzijds over een gedetailleerde theoretische leidraad bij de opstart en de doorloop van een procedure bij de Raad. En anderzijds kunt u terugvallen op een praktijkgericht overzicht van de rechtspraak met betrekking tot zowel de vernietigingsberoepen als de schorsingsberoepen.

Welke bevoegdheden heeft de Raad? Vanaf wanneer begint de beroepstermijn te lopen? Hoe ver strekt de beoordelingsbevoegdheid van de Raad? Wat met de toepassing van de beginselen van behoorlijk bestuur? Hoe een opheffing, verbetering of herziening van een arrest bekomen? Het zijn maar enkele van de vele vragen die auteur Annelies Maes onder de loep legt.

Het resultaat van deze bijzondere benadering? Een onmisbaar naslagwerk bij de ondersteuning van de actuele of toekomstige procespartij tijdens het uitwerken van haar standpunt. En een verhelderende kijk voor de vergunningverlenende overheden op de knelpunten die aanleiding kunnen geven tot een schorsing of vernietiging van een bestreden beslissing door de Raad.

Met deze uitgave beschikt iedere betrokken partij over een onmisbare metgezel in haar relatie tot de Raad voor Vergunningsbetwistingen.
 

Meer info / Bestellen

Andere boeken

 • Wetboek Vlaams Omgevingsrecht

  Editie 2012
  Editors: I. Larmuseau, T. De Waele, P. Bernaert, P. Cabus & J. De Smet

 • De Vlaamse Omgevingsvergunning

  Verslag van het jubileumcongres '20 jaar milieuvergunning'
  Editors : Isabelle Larmuseau & Paul Bernaert

 • Vlaams Omgevingsrecht

  Editie 2012
  Auteurs : I. Larmuseau, P. De Smedt, B. Roelandts, R. Slabbinck, T. Malfait, H. Schoukens & S. Vandamme

 • De Vlaamse Omgevingsvergunning

  Editie 2012
  Editors : I. Larmuseau, P. Bernaert,T. De Waele, P. Cabus

 • Raad voor Vergunningsbetwistingen

  Leidraad bij de procedure en overzicht van rechtspraak - Editie 2015
  Annelies Maes

 • Bodem en Grondverzet

  Theorie en praktijk
  Isabelle Larmuseau, Johan Ceenaeme, Elisa Vermeulen, Leo Kerkstoel & Luc Lavrysen

 • Vlaams omgevingsrecht: (g)een Toren van Babel

  Editie 2016
  I. Larmuseau, H. Schoukens, P. De Smedt, R. Slabbinck, L. du Gardein, P-J Defoort, K. Beké, S. De Maeschalck, A. Houthuys, M. Strubbe, S.Vandamme, T. Malfait, C. Ponchaut, E. De Witte, W. Thyssen

 • De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

  Van een verstands- naar een gelukkig huwelijk tussen economie en natuur?
  H. Schoukens, I. Larmuseau, C. Backes, L. Boerema, L. De Keersmaeker, P. De Smedt, F. Deutsch, R. Frins, M. Hoffman, W. Lefebvre, M. Strubbe, J. Verheeke, H. Woldendorp