Bodem en Grondverzet

Bodem en Grondverzet

Theorie en praktijk
Isabelle Larmuseau, Johan Ceenaeme, Elisa Vermeulen, Leo Kerkstoel & Luc Lavrysen

Op 22 februari 2015 blikt Vlaanderen terug op 20 jaar Vlaamse bodemregelgeving. Aan de vooravond van deze twintigste verjaardag ondergaat het Bodemdecreet een gedaantewisseling. Het oorspronkelijke onderscheid tussen saneringsplicht en saneringsaansprakelijkheid wordt verder uitgevlakt door de nieuwe mogelijkheid tot opdeling van de saneringsplicht in de tijd en door de introductie van de nieuwe notie ‘vermengde bodemverontreiniging’. De regeling inzake de overdracht van grond wordt verder versoepeld, een zoveelste teken aan de wand dat de overheid in de bodemmaterie meer naar de achtergrond verdwijnt en de verantwoordelijkheid aan de actoren zelf overlaat.

Dat met die overheid evenwel nog steeds rekening moet worden gehouden, blijkt dan weer uit de introductie van een nieuwe bodemonderzoeksplicht bij ernstige aanwijzingen van een ernstige bodemverontreiniging. Tot slot ontsnapt ook de bodemregelgeving niet aan de nood aan een betere implementatie van de Europeesrechtelijke verplichtingen inzake milieueffectrapportage. Dat het stimuleren van het duurzame gebruik van uitgegraven bodem nu ook decretaal als beleidsdoelstelling wordt geëxpliciteerd, herbevestigt het grote belang van én de grote toekomst voor de grondverzetregelgeving.

Dit boek biedt een integraal overzicht van theorie en praktijk van de bodem- en grondverzetregelgeving. Het boek is een basiswerk in het kader van de verplichte opleiding van de bodemsaneringsdeskundigen.

Meer info / Bestellen

Andere boeken

 • Wetboek Vlaams Omgevingsrecht

  Editie 2012
  Editors: I. Larmuseau, T. De Waele, P. Bernaert, P. Cabus & J. De Smet

 • De Vlaamse Omgevingsvergunning

  Verslag van het jubileumcongres '20 jaar milieuvergunning'
  Editors : Isabelle Larmuseau & Paul Bernaert

 • Vlaams Omgevingsrecht

  Editie 2012
  Auteurs : I. Larmuseau, P. De Smedt, B. Roelandts, R. Slabbinck, T. Malfait, H. Schoukens & S. Vandamme

 • De Vlaamse Omgevingsvergunning

  Editie 2012
  Editors : I. Larmuseau, P. Bernaert,T. De Waele, P. Cabus

 • Raad voor Vergunningsbetwistingen

  Leidraad bij de procedure en overzicht van rechtspraak - Editie 2015
  Annelies Maes

 • Bodem en Grondverzet

  Theorie en praktijk
  Isabelle Larmuseau, Johan Ceenaeme, Elisa Vermeulen, Leo Kerkstoel & Luc Lavrysen

 • Vlaams omgevingsrecht: (g)een Toren van Babel

  Editie 2016
  I. Larmuseau, H. Schoukens, P. De Smedt, R. Slabbinck, L. du Gardein, P-J Defoort, K. Beké, S. De Maeschalck, A. Houthuys, M. Strubbe, S.Vandamme, T. Malfait, C. Ponchaut, E. De Witte, W. Thyssen

 • De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

  Van een verstands- naar een gelukkig huwelijk tussen economie en natuur?
  H. Schoukens, I. Larmuseau, C. Backes, L. Boerema, L. De Keersmaeker, P. De Smedt, F. Deutsch, R. Frins, M. Hoffman, W. Lefebvre, M. Strubbe, J. Verheeke, H. Woldendorp