Vlaams omgevingsrecht: (g)een Toren van Babel

Vlaams omgevingsrecht: (g)een Toren van Babel

Editie 2016
I. Larmuseau, H. Schoukens, P. De Smedt, R. Slabbinck, L. du Gardein, P-J Defoort, K. Beké, S. De Maeschalck, A. Houthuys, M. Strubbe, S.Vandamme, T. Malfait, C. Ponchaut, E. De Witte, W. Thyssen

Zoals z’n titel het al aangeeft, bespreekt dit boek het Vlaamse omgevingsrecht. De invalshoek van het omgevingsrecht laat niet alleen toe om het recht op het terrein van ruimte en milieu samen te behandelen, maar ook om de zo belangrijke samenhang tussen deze rechtsgebieden extra in de verf te zetten. Aan de vooravond van de inwerkingtreding van de Vlaamse regelgeving inzake de omgevingsvergunning, complexe projecten en omgevingshandhaving, is de nood daaraan hoog. De inhoud is stapsgewijs opgebouwd. Effectenbeoordelingen, omgevingskwaliteit, omgevingsplannen, omgevingsvergunningen, omgevingshandhaving en rechtsbescherming komen achtereenvolgens aan bod. Bijzonder aan deze ‘scharnier-editie’ is dat de huidige en toekomstige omgevingsregelgeving overzichtelijk naast elkaar komen te staan. Het boek biedt een unieke combinatie van omgevingsrecht op hoofdlijnen met uitgesproken gedetailleerde commentaren.

 

Meer info / Bestellen

Andere boeken

 • Wetboek Vlaams Omgevingsrecht

  Editie 2012
  Editors: I. Larmuseau, T. De Waele, P. Bernaert, P. Cabus & J. De Smet

 • De Vlaamse Omgevingsvergunning

  Verslag van het jubileumcongres '20 jaar milieuvergunning'
  Editors : Isabelle Larmuseau & Paul Bernaert

 • Vlaams Omgevingsrecht

  Editie 2012
  Auteurs : I. Larmuseau, P. De Smedt, B. Roelandts, R. Slabbinck, T. Malfait, H. Schoukens & S. Vandamme

 • De Vlaamse Omgevingsvergunning

  Editie 2012
  Editors : I. Larmuseau, P. Bernaert,T. De Waele, P. Cabus

 • Raad voor Vergunningsbetwistingen

  Leidraad bij de procedure en overzicht van rechtspraak - Editie 2015
  Annelies Maes

 • Bodem en Grondverzet

  Theorie en praktijk
  Isabelle Larmuseau, Johan Ceenaeme, Elisa Vermeulen, Leo Kerkstoel & Luc Lavrysen

 • Vlaams omgevingsrecht: (g)een Toren van Babel

  Editie 2016
  I. Larmuseau, H. Schoukens, P. De Smedt, R. Slabbinck, L. du Gardein, P-J Defoort, K. Beké, S. De Maeschalck, A. Houthuys, M. Strubbe, S.Vandamme, T. Malfait, C. Ponchaut, E. De Witte, W. Thyssen

 • De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

  Van een verstands- naar een gelukkig huwelijk tussen economie en natuur?
  H. Schoukens, I. Larmuseau, C. Backes, L. Boerema, L. De Keersmaeker, P. De Smedt, F. Deutsch, R. Frins, M. Hoffman, W. Lefebvre, M. Strubbe, J. Verheeke, H. Woldendorp