Een overheid die je beter begrijpt

26/01/2017

 De Vlaamse Regering keurde op 27 maart 2015 de nota ‘Vlaanderen Radicaal Digitaal’ goed. ‘Een overheid, die je beter begrijpt’, is de rode draad bij de digitalisering van de Vlaamse overheid. De leuze is op twee manieren te lezen: jij begrijpt de overheid beter, én de overheid begrijpt jou beter.

Uitgerekend de omgevingsvergunning geeft aanleiding tot een onverwachte variant: ‘een overheid die je niet begrijpt’, op twee manieren te lezen: jij begrijpt de overheid niet, én de overheid begrijpt jou niet.

Reikhalzend werd uitgekeken naar de langverwachte communicatie van de Vlaamse regering over de precieze datum van inwerkingtreding van de omgevingsvergunning. Wou men nodeloos onheil afwenden, door niet op de vooropgestelde vrijdag de 13de over deze cruciale vraag te trancheren? Het mocht niet baten: de regeringsbeslissing van vrijdag 20 januari 2017 behield haar ‘vrijdag de 13de-gehalte’.

Beslist werd dat de omgevingsvergunning op 23 februari 2017 in werking treedt op alle niveaus: Vlaanderen, provincies, steden en gemeenten. Tot zover het met overtuiging gebrachte goede nieuws. Enigmatischer is het bericht dat steden, gemeenten en provincies die de omgevingsvergunning nog niet digitaal kunnen behandelen, bij de minister een uitzondering kunnen bekomen. Zij zullen dan pas op 1 juni 2017 van start gaan met de nieuwe procedure. Wie denkt dat sommige of misschien wel alle steden, gemeenten en provincies achterophinken met de digitalisering, heeft het niet begrepen. Het is met name het Vlaamse omgevingsloket dat nog steeds in volle ontwikkeling is. Gelukkig werd niet voorzien dat de minister aan zichzelf een uitzondering moet vragen, wie zou dat begrijpen.

Het onbegrip van de Vlaamse overheid, op twee manieren te lezen, gaat nog verder. Wordt de genoemde uitzondering door steden, gemeenten en provincies bekomen, dan blijven de bestaande
procedures geldig, maar kan niet worden afgeweken van de onbepaalde duur van de nieuw toe te kennen vergunning. Aanvragen voor een bouwvergunning met medewerking van een architect moeten sowieso digitaal worden ingediend. Dat er vanaf 23 februari 2017 voor alle geïnteresseerden een specifieke oefenomgeving beschikbaar zal zijn, vergroot alleen maar het mysterie. Steden, gemeenten en provincies geven ‘niet thuis’ wanneer zij hierover worden bevraagd. De door het Vlaamse niveau aangekondigde nadere verduidelijking laat op zich wachten.

Laten we voorlopig onthouden dat op vrijdag 20 januari 2017 de inauguratie van de president van de Verenigde Staten samenviel met de inhuldiging van het Vlaamse omgevingsvergunningsstelsel, maar dat nergens weerklonk ‘Together, we will make Flanders great again’.