Integreren of geïntegreerd worden?

15/05/2017

 Op 1 april 2017 integreerden de Departementen Leefmilieu, Natuur en Energie en Ruimte Vlaanderen tot het Departement Omgeving. Het nieuwe Departement wordt geleid door secretaris-generaal Peter Cabus, de voormalige secretaris-generaal van Ruimte Vlaanderen. Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvlieghe wordt de bevoegde minister. Sinds de beklijvende Animal Rights-reportage over het Exportslachthuis Tielt, kijkt niemand er nog van op dat ook de dienst Dierenwelzijn, onder de bevoegdheid van Vlaamse minister Ben Weyts, deel uitmaakt van het nieuwe Departement Omgeving. Een integratie met het thema 'infrastructuur', zoals in het Nederlandse 'Ministerie van Infrastructuur en Milieu', blijkt dan weer een brug te ver.

 

De oprichting van het Departement Omgeving leidt tot de oprichting van het nieuwe beleidsdomein Omgeving. Hiervan maken de volgende entiteiten deel uit: het Departement Omgeving, het Agentschap voor Natuur en Bos, het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, het Vlaams Energieagentschap, de Vlaamse Milieumaatschappij, de OVAM, de Vlaamse Landmaatschappij, het Agentschap Wonen Vlaanderen, het Agentschap nroerend Erfgoed en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen.

 

Officieel heet het dat het Departement Omgeving een ambitieuze en transparante organisatie wil zijn, die inzet op het behalen van milieu- en klimaatdoelstellingen, een duurzaam ruimtegebruik en de duurzame omgang met diverse natuurlijke hulpbronnen; de inzet is een koolstofarme, energiezuinige en klimaatintelligente leefomgeving, waarbij ook een sterke band tussen ecologie en economie wordt gerealiseerd.

 

Die 'sterke band' tussen ecologie ene conomie wordt alvast een bijzondere uitdaging voor het Departement Omgeving. Zo wees de Europese onderzoekscommissie rond Dieselgate, voorgezeten door Kathleen Van Brempt, vermanend in 'onze' richting: de lidstaten lieten de belangen van hun indsutrie voorgaan op de volksgezondheid. Eenzelfde boodschap kwam er op 28 maart 2017 van het Brusselse hof van beroep, in de zaak tegen asbestproducent Eternit. 'Ook ongedane zaken nemen geen keer', schrijft Hans Woldendorp hierover in zijn indrukwekkende asbest-wake-up call.

 

Wanneer integratie van ecologie en economie gelijkstaat met een tot het 'verdwijnniveau' geïntegreerd worden van ecologie in economie, moet Vlaanderen zich hoeden voor een dergelijke operatie. De stap van goochelen tot ont-goochelen kan klein maar tegelijk ook heel groot zijn.