Nummer 2013.2

Nummer 2013.2

Inhoud

Op het menu

 • Op zoek naar de flosj

Cocktail

 • Unizo-ondernemersparlement formuleert ‘resoluties’ vergunningen - Piet Vanden Abeele
 • Vlaams materialencongres onthult afvalbeleidskeuzes - Werner Annaert
 • Wat heb je vandaag op school geleerd?… Zeg eens kleine Jan - Peter Luypaers
 • Mensen maken de stad - Dirk Holemans

Voor het gerecht

 • Het rechtmatig belang bij aansprakelijkheidsvorderingen in het omgevingsrecht. Koerswijziging en fundamentele ommekeer in de rechtspraak van het Hof van Cassatie? - Frederik Haentjens
 • Een kleine doorbraak. Over de last onder dwangsom als nieuw Vlaams handhavingsinstrument - F.C.M.A. Michiels
 • ´Trivial Pursuit´ in het natuurbeschermingsrecht Mitigerende maatregel, compenserende maatregel, autonome ontwikkeling of projectdoelstelling? - Hans Woldendorp
 • Over eigendom, zijn omgeving en het omgevingsrecht (of zin en onzin van de gelijkheid voor de openbare lasten) - Geert Van Hoorick
 • Schaalvergroting in het agrarisch landschappelijk waardevol gebied: theorie en praktijk - Koen Dewulf
 • Welke bus neemt u voor uw afvalstof? - Christof Delatter
 • Recht door de grenzen: een kennismaking met transnationaal milieurecht en Transnational Environmental Law (TEL) - Veerle Heyvaert en Thijs Etty

Bij het gerecht

Na het gerecht

 • J.J.H. van Kempen, Europees waterbeheer: eerlijk zullen we alles delen? - Hans Erik Woldendorp
   

 

Meer info / Bestellen

Andere tijdschriften