Nummer 2013.3

Nummer 2013.3

 

Inhoud

Op het menu

  • Brief voor de Koning

Cocktail

  • Panneken om een potteken - Jan van den Broek

Voor het gerecht

  • Nieuwe evoluties in wetgeving en rechtspraak inzake m.e.r.- screening voor projecten: how to avoid a death by a thousand cuts? - Hendrik Schoukens
  • Het Vlaams decreet tot invoering van de permanente omgevingsvergunning: te beperkte natuurambities? - Hans Woldendorp
  • Planologische neutraliteit: landbouwers de klos? - arrest 1 / arrest 2 - Konstantijn Roelandt
  • De pijnlijke gevolgen van het zonevreemd anders bouwen dan vergund, en de schimmige figuur van de ‘onbestaande’ vergunning: relaas van een calvarietocht - Antoon Lust
  • La ‘fin du statut’ de déchet ou l’apogée de l’approche économique - Christophe Verdure
  • Over het beheer van afvalstoffen of hoe de ene bus de andere niet is - Tom Malfait en Werner Annaert
  • Over het beheer van afvalstoffen: voorlopig de laatste bus? - Christof Delatter
  • 100% hernieuwbare energie in België? Alles kan in wonderland - Annemie Bollen en Peter Van Humbeeck

Bij het gerecht

 

Meer info / Bestellen

Andere tijdschriften