Nummer 2014.1

Nummer 2014.1

Inhoud

Op het menu

  • Wachten op omgevingsrecht: daar is dan toch Godot!

Cocktail

  • Vlaamse milieubedrijven kijken naar volgende regeerperiode: mag het een beetje meer zijn? - Werner Annaert

Voor het gerecht

  • Het voortzettingsmisdrijf, het voortgezet misdrijf en het gewoontemisdrijf inzake RO & stedenbouw - vonnis 1 /  arrest 2 / arrest 3 / arrest 4 / arrest 5 - Peter Flamey en Gregory Verhelst
  • Europese waterkwaliteitsnormering in de Kaderrichtlijn water - Hans Woldendorp
  • De dwangsombevoegdheid van de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid ligt onder vuur - Antoon Lust
  • Wat brengt het nieuwe Onroerenderfgoeddecreet? - Wouter De Cock
  • Juridische moeilijkheden bij proactieve natuurontwikkeling: een laatste reddingsboei voor het polderdorpje Doel? - Hendrik Schoukens, Hans Woldendorp
  • Heeft het Huldenberg-arrest de Eikendaelrechtspraak op correcte gronden geveld? Enkele juridische bedenkingen - Antoon Lust

Bij het gerecht

Na het gerecht

  • Boekbespreking - M. Denys, Onteigening en staatssteun. De wederverkoop van onteigende goederen, Hoeilaart, Martin Denys, 2012, 159p. - Konstantijn Roelandt

 

Meer info / Bestellen

Andere tijdschriften