2016/1

2016/1

Op het menu

 • Demain - Isabelle Larmuseau, Tom De Waele, Peter Flamey en Antoon Lust

Cocktail

 • In het land van de Sopranos - Werner Annaert

Voor het gerecht

 • Vlarem-inplantingsregels en bestaande bedrijven: living apart together - Gregory Verhelst
 • De RvVb-UDN wordt 1 jaar: overijverige uitvoerders op snelheid gepakt - Caroline De Mulder
 • Requiem voor de laatste wilde hamster in Vlaanderen: een juridische paradigmashift in het Antropoceen? - Hendrik Schoukens
 • Vergunningverlening in rem of rem op de vergunningverlening? - Arnout Schelstraete
 • Archeologieregelgeving geeft zich meer en meer bloot - Wouter De Cock
 • Drugsafval: terreineigenaren en gemeenten als de vuilnismannen van de drugscriminelen - Hans Woldendorp

Bij het gerecht

 • RvS principieel over ‘principieel akkoord’ voor ontwikkeling van woonuitbreidingsgebieden
 • Een milieumisdrijf dat doet ‘na-ijlen’
 • Stedenbouwkundige burenhinder post vergunning: slapende buren bijten wel!
 • De eerste rechtsgevolgen van het arrest-Imbos: lange procedureslagen met korte debatten
 • En de energieboer, hij ploegde voort
 • Het spanningsveld tussen privaat eigendomsrecht en publieke erfdienstbaarheden in RUP’s
 • Overmacht bij leegstand: een klassieker of toch niet?
 • Stakingsvorderingen tegen tuincentra in agrarisch gebied: poets wederom poets!
 • Via de carwash naar de omgevingsvergunning
 • RvVb ‘commerciëler’ ingesteld dan RvS: handelsbelang volstaat
 • Performantie administratieve beroepsprocedure inzake handelsvestigingen op de proef gesteld
 • Ouderdom komt met gebreken, ook bij inventarisgebouwen
 • Alle remmen los in herbevestigd agrarisch gebied?
 • Milieustakingsvordering geen medicijn voor alle kwaaltjes
 • Over merkwaardige en monumentale bomen en botsende rechtsregels
 • Nipt de nieuwe normen halen: ‘close but (no) cigar’?
 • Geen frictie tussen RvS en RvVb over weigeringsfictie bij intrekking
 • Kippetje snuiven op de boerenbuiten?
 • Skippen verplicht archeologisch onderzoek geen goed idee
 • Alweer nieuws onder de zon: een vakantiewoning verliest zijn (basis)rechten
 • Regularisatie na bevolen herstel: wat nu?
 • De verzaking aan een verkavelingsvergunning: ook procedureel een buitenbeentje
 • Zoeken naar evenwicht op een onstabiele ondergrond
 • ‘Saucissoneren’ van vergunningsaanvragen: niet met voorbedachten rade
 • Is er een reukje aan mestverwerking in agrarisch gebied?

Meer info / Bestellen

Andere tijdschriften