2016/2

2016/2

Op het menu

 • Ceci n’est pas le droit de l’environnement - Isabelle Larmuseau, Tom De Waele, Peter Flamey en Antoon Lust


Voor het gerecht

 • Vlaams en Nederlands omgevingsrecht vergeleken: Toren van Babel of Tuin der Lusten? - Rosa Uylenburg
 • Het omgevingsplan in de nieuwe Omgevingswet - Niels Koeman
 • Omgevingsplanning in Vlaanderen? - Dick van Straaten
 • Omgevingswaarden: waardevol? - Frank Groothuijse
 • Hoe zit het met de milieukwaliteitsnormen in Vlaanderen? - Jan Verheeke
 • Exit inrichtingenbegrip, welkom activiteit! - Valérie van ‘t Lam
 • Het inrichtingenbegrip in Vlaanderen - Steven Betz
 • Tijdelijke natuur als green deal tussen economie en ecologie: van gemiste kansen naar win-win scenario’s? - Hendrik Schoukens
 • Aansprakelijkheid voor bodemverontreiniging - Peter Flamey en Astrid Lippens


Bij het gerecht

 • Vergunning betwist bij RvVb. Stop or go?
 • Bindend sociaal objectief geen ‘easy way out’ voor plannende overheid
 • Voor eens en altijd: bouwfysische toestand verhindert bescherming niet. Of toch?
 • Overheid aansprakelijk? Wees er op tijd bij!
 • Rem op administratieve geldboete na doorbreking van een stakingsbevel
 • Leeftijd is maar een getal
 • Wet is wet: de vergeten adviesinstantie moet geen ‘redelijke beroepstermijn’ in acht nemen
 • Overhangende takken: godgeklaagd maar toch beter op tijd gezaagd
 • Het stedenbouwkundig attest: geen golden ticket tot een vergunning
 • Gedaan met symbolische euro bij ecologische schade
 • Detailhandel en de Bolkestein-richtlijn. Are you being served?
 • Ook privaatrechtelijke overeenkomsten onderuit door vernietiging sociale last
 • Vereist een herstelmaatregel een doorbroken én tijdig bekrachtigd
  stakingsbevel?
 • RvVb blijft ontvankelijkheid –soms nog– te streng beoordelen
 • Onteigening voor openbare werken na de derde staatshervorming
 • Te veel en te weinig onderscheid in de Vlaamse leegstandheffingen
 • Hoopvol gewoonlijk gebruiken, met de zegen van de RvVb
 • Handhaving mag niet leiden tot verloedering
 • Forfaitair karakter planschadevergoeding. De aanhouder wint…maar wat?
 • UDN geen geschikt wapen in procedurecarrousel(s)
 • Is er (weer) hoop voor eigenaars binnen een stads- of dorpsgezicht ?
 • Gezondheidseffecten bij gsm-masten. Gezond verstand of pylonitis?
 • Gewoonlijk gebruik voor opslag: geen containerbegrip
 • Hoogdringendheid blijft onteigenaars (voorlopig) parten spelen


Na het gerecht

 • Eén broek voor twee billen ?

Meer info / Bestellen

Andere tijdschriften