2016/3

2016/3

Op het menu

 • Verslechteringsverbod - Isabelle Larmuseau, Tom De Waele, Peter Flamey en Antoon Lust

 

 Cocktail

 • Bedenkingen bij het voorontwerp Vlaams decreet op de onteigening - Martin Denys

 

Voor het gerecht

 • Eerste praktijkevaluatie van de nieuwe archeologieregelgeving: begraven die handel? - Bert Acke en Emma Vanderstraeten
 • De wonderbaarlijke terugkeer van Pietje de Leugenaar in Doel: hoeveel marge nog voor natuurinclusief ontwerpen na het arrest van 21 juli 2016 omtrent het Saeftinghedok? - Hendrik Schoukens
 • Waterkwaliteit versus duurzaamheid - J.J.H. van Kempen en H.E. Woldendorp

 

Bij het gerecht

 • Inspraak te PAS en onPAS. Of hoe ook natuurplannen kunnen struikelen over Aarhus
 • Vastgoedverkoop: (ver)zwijgen is geen goud
 • Zwarte schapen niet welkom in agrarisch gebied
 • Het bepalen van de onteigeningsvergoeding voor constructies 'sans papiers'. Illegaal, dus per definitie waardeloos?
 • De verkaveling met één lot, al te zot?
 • Oude erfdienstbaarheden door een moderne bril bekeken
 • Ook restverontreiniging zonder milieurisico moet worden opgekuist
 • Bevel is niet steeds bevel bij handhaving van onroerend erfgoed
 • Drie stelregels in verband met het aanvullen van de vergunningsaanvraag en cours de route
 • Zeg nooit zomaar water tegen een 'oppervlaktewaterlichaam'
 • Nogmaals over de redelijke termijn in het stedenbouwcontentieux
 • De doorbraak van de (onteigenings)noodzaak
 • Iedereen zijn bestuurlijke lus: nu ook ruimtelijke uitvoeringsplannen
 • Aansprakelijkheid bij overschreiding van een ordetermijn
 • GwH laat schizofrene steden en gemeenten toe bij milieustakingsvorderingen
 • Werkzaamheden ter voorkoming van het verval van een vergunning: doen alsof volstaat niet
 • De Kasteelkaai van Kortrijk: de absurditeit van het dualisme (nog niet) voorbij
 • Een opflakkerend probleem voor uitdovende weekendverblijven
 • Opgepast, val niet over de vervalregeling
 • Cassatie zet het gebruiksmisdrijf op scherp
 • De interpretatie van aanpassingswerken aangepast?
 • Te veel (onteigenings)druk op de ketel
 • SOS landbouw: recept voor de 'voor het landbouwbedrijf noodzakelijke gebouwen'
 • Wie horen wil, moet vragen
 • Hoogdringendheid voor de RvVb. Wordt de lat lager gelegd voor de lokale besturen?
 • De gebieden voor milieubelastende industrie van de gewestplannen. Twaalf ambachten en dertien ongelukken?
 • Afgewerkt staat netjes
 • Verkoop grond met gedynamiteerde vergunning. Voor wie zijn de brokken?
 • Onteigenen kan slechts als het écht nodig is
 • Ook aan de devolutieve werking van het administratief beroep zijn grenzen
 • Briels-bis in het dossier van de Waaslandhaven
 • Onzekere vergunningen kunnen niet vervallen 
Meer info / Bestellen

Andere tijdschriften