2016/4

2016/4

Op het menu

 •  Een overheid die je beter begrijpt - Isabelle Larmuseau, Tom De Waele, Peter Flamey en Antoon Lust

 

Voor het gerecht

 • Is er een hoeksteen onder het Omgevingsvergunningsdecreet uit? Het arrest van het Grondwettelijk Hof van 6 oktober 2016 - H.E. Woldendorp
 • De uitspraak van het US District Court van 10 november 2016: een opstap naar het klimaatproces van de eeuw - The Next Generation v Trump? - Hendrik Schoukens


Bij het gerecht

 • Waalse windturbines zetten Europese domino in gang
 • Back to the future voor de RvVb: het effect van de vernietiging van een RUP op een anticipatieve vergunning
 • Een halve Flandria-ranch kopen, alles moeten slopen?
 • Afspraken in de 'pre-vergunningsfase'. Hoe blauw mag het bloed van de prins nog zijn?
 • Mondige buur niet gemuilkorfd
 • De planologische neutraliteit van de onteigeningsvergoeding, nu en straks
 • Aansprakelijkheidsregels doen niet-saneringsplichtige buren de das om
 • Bouwheer, bijt niet te snel in de hand die je voedt
 • Waar trek je de (bestemmings)grens?
 • Nogmaals over (ont)bossen
 • Een RUP vernietigen doet men maar beter meteen goed
 • Val van sociale last doet de vergunning niet wankelen
 • Tergende GSI krijgt opfrissingscursus verbintenissenrecht
 • De watertoets, ja natuurlijk!
 • De ene overmacht is de andere niet
 • Commerciële stakingsrechter behoedzaam met het gevaarlijke wapen van artikel 159 GW
 • Over de decretale prioriteitenorde, het onwettig herstel, de meerwaarde en artikel 50 Sw.
 • Het rendement van een windturbine: (g)een zaak van de overheid?
 • Zweefvliegen over de Vlaamse Ardennen: een gewaagd avontuur
 • Op de valreep nog een nieuwtje over de koppeling van de milieu- en de stedenbouwkundige vergunning
 • Over onvolledige, misleidende en valse bouwplannen
 • Omgaan met buren pre vergunning: wat (niet) te doen?
 • Park of parking: RvS schept duidelijkheid over referentietoets bij MER(-screening)
 • De kotmadam van vandaag kan kamers verhuren zonder vergunning
 • Grondverwervingen voor waterbeheer; pompen of verzuipen
 • Niets nieuws onder de zon: een vakantiewoning is geen woning
 • GSI haalt bakzeil in procedure tegen binnenschip-restaurant

 

Meer info / Bestellen

Andere tijdschriften