2017/1

2017/1

Op het Menu

 •  Integreren of geïntegreerd worden?

 

Cocktail

 • De archeologienota: bekrachtigd of niet-bekrachtigd, that’s the question - Lies du Gardein
 • Stad van morgen: a glimpse of where we’re going - Elly Van Eeghem


Voor het gerecht

 • De aanplakking van de vergunningsbeslissing. Van lege doos naar Bpost? - Annelies Maes
 • Ongedane zaken nemen geen keer: de sanering van asbesttoepassingen inNederland - Hans Erik Woldendorp
 • Ecotoxicologische evaluatie van afvalwater als lozingsvoorwaarde: pro’s encontra’s en mogelijkheden voor implementatie - Hugo Desmet en Reinhilde Weltens

 

Bij het gerecht

 • Parking C: even de (buurt)weg kwijt
 • De Vlaamse bestuurlijke lus 2.0: ready to use!
 • Het beschermen als monument van ruïnes en verkrotte panden blijft juridisch en maatschappelijk problematisch
 • GwH op glad ijs over de 50m-regel in planschadezaken
 • Bijzondere vergunningsvoorwaarden als oordopjes voor geluidsoverlast
 • Vertrouwen op de overheid, (g)een goed idee?
 • Afvaldiefstal, een contradictio in terminis?
 • De Vlaamse regering als ‘goede’ manager: delegeren, delegeren, delegeren
 • Bodemverontreiniging na stopzetting risico-activiteit door exploitant/huurder. Naar wie moet de rekening?
 • Wat hoogdringend? Waar hoogdringend? Wanneer hoogdringend? Hoogdringend is hoogdringend!
 • Wetteren international airport?
 • Koop-verkoop onder onteigeningsdreiging: to inform and to be informed
 • Het Grondwettelijk Hof en de stilzwijgende afwijzing van het administratief beroep inzake de omgevingsvergunning. En wat nu?
 • Het ruilverkavelingsblok als onbetwistbaar blok aan het been?
 • McDonald’s in hartje Brugge. UNESCO-werelderfgoed versus culinair erfgoed American style
 • Vrijheid blijheid bij keuze van de herstelvordering
 • Milieustakingsvordering ook goed voor niet of slecht onderhouden onroerend erfgoed
 • Geen principieel akkoord voor de ontwikkeling van een woonuitbreidingsgebied zonder onvoorwaardelijk akkoord van de gemeenteraad
 • Bouwen op de limiet: geen spel zonder grenzen
 • Geen subjectief recht om ‘gezien te worden’
 • Vrijstelling zittende exploitant stelt minister niet vrij van onderzoeks- en motiveringsplicht
 • Koppige GSI blijft hardleers
 • Beleidsmatig gewenste ontwikkeling is nog geen bestemmingswijziging
 • Stedenbouwkundig beleid voortaan taboe in planschadeprocedures
 • Nogmaals over het verval van vergunningen: is fout bouwen hetzelfde als niet bouwen?
 • Schending onpartijdigheidsbeginsel is niet enkel zaak van buikgevoel
 • Dodenweg alsnog in sneltempo van de baan?
 • De verkaveling met maar één lot: the legend continues
 • De ‘directe werking’ van beschermingsbesluiten inzake onroerend erfgoed
 • Verzaken aan een vergunning. Een stand van (ver)zaken
 • RvS lust geen gesaucissoneerde zonevreemde aanvragen
Meer info / Bestellen

Andere tijdschriften