2017/2

2017/2

Op het menu

 • It's the digitisation, stupid!

Cocktail

 • Uitnodigingsplanologie en doe-het-zelf gebiedsontwikkeling - Isabelle Larmuseau

Voor het gerecht

 • Wijzigingen DBRC-decreet en Procedurebesluit stomen Raad voor Vergunningsbetwistingen en Milieuhandhavingscollege klaar voor Omgevingsvergunning - Annelies Maes

Bij het gerecht

 • Lazarus redt minister niet in uitzichtloos carrouseldossier van zandgroeve te Neerijze
 • Planschade en onroerend erfgoed geen match
 • Voortschrijdend inzicht en artikel 159 GW: een gevaarlijke cocktail
 • Het belang van het belang, a never ending story? De RvS en het beperkt cassatieberoep
 • Creatief rekenen: een mezzanine is (g)een bouwlaag
 • Laat de distels maar groeien
 • Vrijstelling van saneringsplicht voor historische bodemverontreiniging. Vragen staat vrij, krijgen is de kunst
 • Expliciete rechtspraak over impliciete beslissingen (inzake handelsvestigingen)
 • Geen administratieve geldboete zonder bekrachtigd stakingsbevel
 • Screenen meer dan alleen een formaliteit
 • Verkoop van vastgoed: het 'e-mail arrest'
 • Limburgse noord-zuidverbinding sneuvelt opnieuw op natuurdoelen: a death by a thousand cuts revisited?
 • Blijft vernietiging sociale lasten slag in het water voor projectontwikkelaars?
 • Beleeft de actio popularis haar zwanenzang?
 • Dieren in nesten: de hondenclub
 • Jouer sur les mots: is een gedwongen aankoop een onteigening?
 • Schadevergoeding vorderen bij de RvS, een valabele optie?
 • Over stookolietanks, verborgen gebreken, bodemverontreiniging en aansprakelijkheidsgronden
 • Het doel heiligt de middelen… niet, en zeker niet bij onteigeningen!
 • Ook in landelijke schuren kan 'met vier in bed' slapen
 • Het stedenbouwkundig attest als voorbereidende handeling
 • Het failliet van de 'cassatietechniek' in bestuursrechtelijke geschillen
 • Cascade van vergunningen in de Getnse Overpoort. Last in, first out?
 • Erfgenamen van verontreinigde gronden: bezint eer ge aanvaardt!
 • Uitbreiding restaurant niet in de lijn met de rooilijn
 • Een trage weg dwars doorheen uw eigen (park)domein of tuin. Nee toch?
 • Het vorderen van planschade, easier said than done
 • Rechtsbescherming tegen zelfontbrandende verkavelingsvergunning
 • Stedenbouwkundige vergunningen en burgerlijke rechten, het blijft een moeilijk huwelijk
 • Gezondheidsrisico's bij gsm-masten: stedenbouwkundige toets volstaat niet
 • Windturbines à volonté. Kan het nog erger dan een worstcasescenarie
Meer info / Bestellen

Andere tijdschriften